Skadeanmälan

Har du en skada som du vill anmäla? Det kan du göra elektroniskt här. Kontrollera först om det är något du behöver förbereda enligt dessa punkter som vi listat:

  • Anmäl till Gefvert vad som inträffat så snart som möjligt, senast inom sex månader.
  • Stöld/förlust eller överfall skall polisanmälas.
  • Skada som skett under transport skall anmälas till transportföretaget. Stöld/förlust som skett på hotell skall anmälas till hotellet.
  • För att vi skall kunna bedöma ditt ersättningskrav måste du ge oss de upplysningar och handlingar som vi behöver, såsom inköpskvitton, värderingsintyg med mera. Vi behöver inga original, det räcker med att du fotar av eller scannar in och bifogar till anmälan. Filformat som fungerar att ladda upp är: pdf, word, excel, jpg, png och gif. Filstorleken kan vara max 1 mb per fil och du kan ladda upp 10 stycken filer totalt.
  • Vi strävar efter att ersätta varje skada så snart som möjligt och betalar i förskott när det är klart att så kan ske. Skulle det ändå, sedan du gjort vad som åligger dig, av någon anledning dröja över en månad innan pengarna kommer, får du ränta enligt räntelagen för överskjutande tid, förutsatt att räntan uppgår till minst 50 kr.

 

Fyll i skadeanmälan


bank/postgirobankkonto inkl clearingnummer
Redovisningsskyldig för moms JaNej

Har skadan anmälts till annat försäkringsbolag JaNej


Redogör utförligt för vad som hänt. Vid stöld eller annan förlust skall polisanmälan bifogas
OBS! Skada skall anmälas snarast, och du skall inkomma med dina krav inom sex (6) månader.

Skadekostnad
Slutgiltigt krav bör vid totalskada/förlust innehålla uppgift om inköpsår och dagens inköpspris eller försäkringsbelopp
Ovanstående krav vid egendomsskada är slutgiltigt? NejJa

Ladda upp bilagor/inscannade kvitton

Lägg till fil